Հարց։ «Ի՞նչ հաճախությամբ է ճիշտ սեռական հարաբերություն ունենալ: Եթե երկար ժամանակ սեռական հարաբերություն չի լինում, կարո՞ղ է հետագայում լուրջ խնդիրներ առաջանան»:


ՊԱՏԱՍԽԱՆ։ Երևույթը անհատական բնույթ է կրում՝ կախված անձի սեռական խառնվածքի տիպից: Ընդունված է, որ շաբաթվա ընթացքում զույգերը միջինում պետք է 2-3 անգամ սեռահարաբերվեն: Սակայն եթե Դուք նախընտրում եք սեռական հարաբերություն ունենալ ամեն օր կամ ավելի հաճախակի, քան նշված թվերը, ապա դա միայն ողջունելի է, քանի որ, ըստ երևույթին, դա Ձեր անհատական պահանջն ու նորմն է: Սեռական կյանքի տևական բացակայությունը անցանկալի է: Առողջ եղեք։

Question. “How often is it right to have sex? If there is no sexual intercourse for a long time, can serious problems arise in the future? ”

ANSWER. The phenomenon is of a personal nature, depending on the type of sexual behavior of the person. It is accepted that couples should have sex on average 2-3 times a week. But if you prefer to have sex every day or more often than the numbers mentioned, then this is only welcome, as this is probably your personal requirement and norm. Long lasting sex life is undesirable. Be healthy.