Եթե պետությունը մեր հայրենակիցներին Սիրիայից տեղափոխի Հայաստան,ես պատրաստ եմ տրամադրել ապաստարան մի մեծ ընտանիքի(մինչև`10 հոգի),նաև կապահովվեմ աշխատանքով մեր գյուղում: